ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА

Легализацията на документи се различава от официалния /лицензирания/ превод, тя представлява процедура за придаване на правна стойност на документ за или от чужбина. Легализацията удостоверява самите  документи и се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Съответно, за да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с апостил           , ако съответната държава е                                           . Наличието на апостил е достатъчно условие за            от българското Министерство на външните работи.

С някои държави, България има сключен договор за правна помощ и за тях апостил не е необходим. Това са следните държави: Австрия, Алжир, Азербейджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Италия, Йемен, Кипър, КНДР, Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сирийска Арабска Република, Сърбия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, Словакия.

Документите, оформени с апостил или издадени от държава от горния списък, трябва да бъдат преведени на български език от лицензирана фирма. Агенция за преводи ЕТИ КОРЕКТ ЕООД преподписа своя
         р с МВнР по новите изисквания под № 2116/11.01.2013 г. Преводът на документите трябва да бъде заверен от МВнР.

За документи, издадени от държави, които не са страна по Хагската конвенция и България няма договор за правна помощ, трябва да:
- са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава
- щемпелът на министерството на тази държава трябва да бъде удостоверен/легализиран от съответното българско дипломатическо или консулско представителство.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ

Легализацията на българските документи има специфични изисквания относно начина им на оформяне/издаване, в зависимост от институцията издател.
За всички документи, както и за всякакви         , не се колебайте да използвате някои от начините за връзка с нас.

Ние извършваме следните услуги:

Нотариална заверка на документи и заверка в следните държавни ведомства:
· Министерство на правосъдието на РБ
· Министерство на образованието и науката РБ
· Министерство на културата на РБ
· Министерство на здравеопазването на РБ
· Министерство на финансите на РБ
· Министерство на икономиката на РБ
· Министерство на външните работи на РБ
· Национален осигурителен институт на РБ
· Дирекция на полицията на РБ
· БНБ

Правилника за легализациите и заверките на документи и други книжа, можете да видите

Вижте карта на нашите офиси и начините за контакти с нас
ТУК >>
Коректност  Бързина  Ефикасност
АГЕНЦИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ети Корект
Ети Корект
/Apostille/
страна по Хагска конвенция
легализация
договор
въпроси
ТУК >>
Пълен набор от услуги

Пълен набор от услуги

Професионално обслужване

Професионално обслужване

Ще бъдете в добри ръце

Ще бъдете в добри ръце

Присъединете се към нас

Присъединете се към нас

Ети Корект
Агенция за преводи и легализация

гр. София 1000
ул. "Шишман" 3Б, ет.4, ап.4

тел./факс: 02 989 44 27

Email:
office.eti@gmail.com
Контакти:

гр. Банско 2770
ул. Цар Симеон 56

тел./факс: 0749 885 95
GSM:          0898 72 73 88
Email:
etibansko@abv.bg

Ети Корект
Начало
За агенцията
Преводи
Легализации  Цени
Офис Банско
Контакти
2005 © "Ети Корект" ЕООД
Всички права запазени
Р Е К Л А М А
Р Е К Л А М А