ЦЕНИ НА ПРЕВОДИ

Стремим се нашите цени за преводи и легализация да са адекватни на пазарните условия.

Препоръчваме на всички вас при избора на преводаческа агенция, основния критерии да не бъде само цената, а и опита на фирмата, екипа от преводачи, проверка от редактор, графично оформление.

На нашият сайт не сме публикували цени, тъй като всеки превод има специфика и затова след преглед на документа можем да оферираме крайна цена на преводна страница.

Най-правилният начин е да се прегледа документа и да се предостави коректна цена за крайния превод, избягвайки по този начин последвали спорове и недоразумения. Така може да сравните офертите на различните агенции и да изберете най-добрата.

Метода за определяне броя на страниците е съгласно БДС за стандартна машинописна страница, според който 1 страница съдържа 1800 символа с интервалите (30 реда Х 60 символа), като крайната стойност на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод, а не от оригиналния текст, в съответствие с

Минималното количество за таксуване е 1 страница.

________________________________________________________________

ЦЕНИ НА ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Стремим се нашите цени за преводи и легализация да са адекватни на пазарните условия.
БДС EN 15038:2006
Коректност  Бързина  Ефикасност
АГЕНЦИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ети Корект
Ети Корект
Copyright © 2005 by "Eti Correct" LTD
All Rights reserved
Ети Корект
Агенция за преводи и легализация

гр. София 1000
ул. "Шишман" 3Б, ет.4, ап.4

тел./факс: 02 989 44 27

Email:
office.eti@gmail.com
Контакти:

гр. Банско 2770
ул. Цар Симеон 56

тел./факс: 0749 885 95
GSM:          0898 72 73 88
Email:
etibansko@abv.bg

Ети Корект
Пълен набор от услуги

Пълен набор от услуги

Професионално обслужване

Професионално обслужване

Ще бъдете в добри ръце

Ще бъдете в добри ръце

Присъединете се към нас

Присъединете се към нас

Начало
За агенцията
Преводи
Легализации  Цени
Офис Банско
Контакти